ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СПИСЪК
на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността
„Финансов контрольор” в Община Несебър


Kонкурсната комисия, определена със заповед № 1746/05.08.2016 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Иво Душков Душев

ІІ. Недопуснати кандидати: няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 31 август 2016 г. /сряда/ в 14.00 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.
Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, зала-партер на същата дата /31.08.2016 г./, след като бъдат проверени тестовете на кандидатите.

Нормативна база, върху която ще бъде изготвен теста:

1. Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор
2. Закона за счетоводството
3. Закона за държавната собственост;
4. Закона за обществените поръчки;
5. Закона за задълженията и договорите
6. Закона за държавния бюджет за съответната година;
7. Закона за Сметната палата;
8. Закона за администрацията;
9. Закона за държавния служител и нормативните актове за неговото прилагане;
10. Закона за защита на класифицираната информация;
11. Правилниците и наредбите, касаещи финансовата дейност на Община Несебър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/Зам.кмет „Бюджет и финанси”- Иван Гургов/
Публикувано на 22.08.2016 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове