СПИСЪК
на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността
юрисконсулт в отдел „Правно обслужване”


Kонкурсната комисия, определена със заповед № 1884/26.11.2015 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Елисавета Андреева Русева
2. Станислава Пламенова Лазарова
3. Ваня Сталиянова Стефанова
4. Христина Маргаритова Димитрова
5. Мая Радославова Деянова
6. Октан Кямил Мехмед
7. Милена Драгнева Йорданова
8. Невелина Стефанова Тълпигова
9. Анна Георгиева Димитрова
10. Екатерина Николова Денчева

ІІ. Недопуснати кандидати:

1. Лаерт Нина
Подадените документи с вх.№ Н1-ОА1-5869/03.12.2015 г. са пълни, но подадената декларация по чл.17 ал.2 т.1 от НПКДС е без подпис.
Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 НПКДС- до участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

2. Павлета Божидарова Георгиева
Подадените документи с вх.№ Н1-ОА1-5792/30.11.2015 г. не са пълни. В комплекта подадени документи липсва копие на удостоверение за правоспособност.
Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 НПКДС- до участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 22 декември 2015 г. /вторник/ в 11.00 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.
Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, зала-партер на същата дата /22.12.2015 г./, след като бъдат проверени тестовете на кандидатите.

Нормативна база, върху която ще бъде изготвен теста:

1. Граждански процесуален кодекс
2. Административнопроцесуален кодекс
3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
4. Закон за задълженията и договорите
5. Закон за обществените поръчки
6. Закон за общинската собственост
7. Закон за държавния служител
8. Закон за устройство на територията
9. Кодекс на труда
10. Закон за публичните финанси


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/Секретар на Община Несебър- Стойко Стоянов/


Публикувано на 14 Dec 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове